Romanen "Segun": innehåll och recensioner

Publikationer och skrivartiklar

Romanen "Segun" är ett verk av den berömdaAmerikansk författare J. Clavel, berättar om livet för en engelsk sjöman i Japan. Detta arbete fick entusiastiska recensioner av kritiker och haft stor popularitet bland läsarna. Anledningen till detta intresse för arbetet är att i det spänner spännande äventyr mot bakgrund av konfrontationen mellan öst och västkulturer.

Simning till Sydamerika

Romanen "Segun" är baserad på verkliga händelser. Prototypens prototyp var den engelska navigatören William Adams, som anses vara den första britten som har besökt Japan. År 1598 åkte han som en navigerare till en expedition i öster, vars mål var att nå Sydamerika och sälja europeiska varor (textilier, vapen, krut). Resan ägde rum under mycket svåra förhållanden, många sjömän dog under resan. Nära den sydamerikanska kusten spredde flera skepp stormen, andra blev fångade av portugisiska och spanjorer, så att endast ett skepp kvar i öster, som Adams var.

romantik shogun

Livet i Japan

Romanen "Shogun" i konstnärlig formreproducerar de viktigaste händelserna i Adams vistelse i detta land. År 1600 kom skeppet till ön, där det fick hjälp. Efter förhandlingarna släpptes laget till frihet, men de var förbjudna att återvända till sitt hemland. Adams blev tolk och assistent till shogun Tokugawa. Han lärde honom grunderna i astronomi, geometri, bekantskap med Europas historia och geografi. Därefter byggdes under sitt ledarskap ett fartyg av europeisk typ. Adams blev den första utländska samurai i landet. Han främja inrättandet av handelsförbindelserna i Japan med Holland, England och Filippinerna. I detta land giftes han igen, startade sin egen verksamhet. Dessa händelser låg till grund för den amerikanska författarens arbete.

Översikt av boken

Romanen "Shogun" börjar med hur holländskafartyget slogs av den japanska kusten. Hela laget är fångat, eftersom de misstog pirater. Den lokala linjalen beslutar att utföra en av lagmedlemmarna. Navigatören John Blackthorn försöker förhindra detta, men hans ansträngningar är förgäves. Han själv och resten av sjömännen utsätts för många förnedringar, men efter ett tag ändras deras öde till det bättre: han och hans kamrater går till den inflytelserika prinsen Toranat, som är intresserad av européer. På vägen har huvudpersonen blivit vän med den portugisiska kaptenen och lär sig också att det finns en hård kamp för politiska klaner för makten i landet.

shogun romantik

Utvecklingen av tomten

"Shogun" - en roman som är avsedd för konfrontationoch juxtaposition av två kulturer. Detta framgår av exempelet på Blackthorns liv i ett främmande land, där han måste möta en annan kultur, mentalitet och fördomar. Men hjälte, öppenhet och vänlighet av hjälten så småningom imponerar både shogunen och hans följe. Toranat gjorde honom sin assistent och tilldelade honom titeln samurai. Liksom sin historiska prototyp började Blackthorne undervisa sin kraftfulla patron av geografi och historia. På sin begäran kartlade han en karta och lärde honom viss kunskap från europeiska vetenskaper. Dessutom blev navigeraren förälskad av en japansk kvinna som svarade honom i gengäld. Men till skillnad från verkliga händelser lyckades inte Blackthorne skapa sin familj i ett främmande land.

shogun romaninnehåll

Intrigue och maktkamp

"Shogun" - en roman vars innehåll är annorlundadynamisk och fascinerande historia. Till skillnad från verkliga händelser är det mättat med dramatiska händelser och intriger. Som en anhängare av Toranaty dras Blackthorn till en komplex politisk maktkamp med sorgliga konsekvenser. I attacken på slottet dödas hans älskade, och han själv överlevde knappt och nästan försvann. Dessutom förlorade han sitt skepp, vilket han älskade och med vilken han hoppade på att återvända till sitt hemland. Ändå fortsätter han att njuta av stöd och respekt för shogunen. Arbetet slutar med en strid där den senare segrar över sin motståndare och blir därmed statens faktiska linjal. Sålunda sker bokens handling inom ett år.

shogun romantik recensioner

Åsikter om arbetet

"Shogun" - en roman, vars recensioner var iTotalt sett mycket positivt. Läsarna berömde författarens skicklighet för att skildra karaktärerna hos karaktärerna. Många säger att författaren lyckades mycket noggrant och tillförlitligt visa de japanska sätten och tullen och tvinga honom att tro på exaktheten vad som händer. Vissa användare tror att i romanen är det inte ens så mycket som det är med karaktärerna med sina önskningar och känslor. Men alla erkänner att berättelsen från Clavell visade sig vara mycket intressant och spännande. Många tyckte det väldigt mycket om att upphovsmannen väckte sådana brådskande problem som en konflikt mellan företrädare för olika civilisationer, visade de gamla traditionerna i landet, dess livsstil och livet. Läsare gillar det politiska och kärleksintriget, organiskt vävt in i berättelsen.

shogun roman läsare recensioner

Om hjältar

En av de mest populära historiskaarbeten blev den episka "shogunen". Romanen, läsarnas recensioner om vilka som helhet visade sig vara mycket positiva, är intressant både ur kulturella och historiska synvinklar. Bilden av huvudpersonen var mycket uttrycksfull och pålitlig. Användare indikerar att Clavell kunde visa mycket sanningsenligt hur denna seglare visade ett stort mod, var i svåra förhållanden i ett främmande och okänt land, hur han uppnådde erkännande och respekt för sin öppenhet och ärlighet. Många säger att hans vilja att gå på en dialog, hans intresse och toleranta attityd gentemot denna främlingsvärld väckte slutligen sympati bland andra, främst shogunen. Bilden av Toranaty är en av de mest framgångsrika i romanen. Denna grymma europeiska standardman visade sig vara rättvis på sin egen väg. Läsarna tyckte om att författaren porträtterade honom som om från två sidor: han är en sträng linjal, men samtidigt följer han sina egna föreställningar av ära och värdighet, vill lära sig, är intresserad av europeiska vetenskaper. Enligt användarna är förhållandet med denna hjälte med Blackthorn en av de mest intressanta plotlinjerna i stycket.

shogun romance epic

screening

"Shogun" - en episk roman som åtnjutit sådantpopulär, att en mini-serie baserad på hans motiv framkom år 1980 på skärmarna. Enligt de flesta tittare var filmen en succé, men enligt dem är bilden sämre än den ursprungliga källan när det gäller ljusstyrka och färg. Ändå förtjänar de ledande rollerna i R. Chamberlain och T. Mifune positiva återkopplingar från användarna för deras uttrycksfulla spel. Detta arbete är verkligen en av de bästa romanen som skrivits i genre av historisk prosa. Hans enda nackdel, uppmärksammad av ett antal läsare, är en viss långvarig handling, som emellertid inte förstör intrycket från läsning alls. Författarens egen uppfattning behövde det i det här formatet av berättelsen. Ändå erkänner nästan alla användare att boken lästes i ett andetag och att serien baserad på den är mycket intressant, eftersom den reproducerar den historiska verkligheten i Japan från 1700-talet.

Kommentarer (0)
Lägg till en kommentar