Skyldigheter som härrör från påverkan av skada och följder som härrör från sådana åtgärder

Lagen

Skada kan åstadkommas av en person till en annan,såväl som till en juridisk person. Det kan vara både fysiskt och egendom. I en sådan situation finns det en person som har skadats, offret, och den som orsakade denna skada är sannolikt svaranden, eftersom sådana ärenden anses vara domstolen, civila eller brottsliga. Det första du bör veta när en skyldighet uppstår från att orsaka skada - du kan gå till domstol. Desperat situation är svårt att ringa, det är inte slutet på livet, men besväret.

Det finns alltid vissa villkor för att bestämma omständigheterna i ärendet, det vill säga de måste vara:

 • Förekomsten av skadan.
 • De olagliga handlingarna hos den person som orsakade skadan bevisas.
 • Anslutningar och förekomsten av orsaker mellan de skadade beteendet och skadan.

Skada kan orsakas av subjektiva rättigheterperson. Dessa inkluderar: egendomsrätt, hälsa, ära, värdighet, liv osv. Det bör noteras att om skulden bevisas kommer de skyldigheter som följer av skadan att ge ersättning, oavsett vem som skadades, fysisk eller juridisk person.

Undantag från ansvar

Om det är bevisat annars, det är det som skadarinträffade inte genom hans fel, vilket orsakar skada kommer att frigöras från skyldigheten att återkräva skador. Andra omständigheter kan också avslöjas. Till exempel orsakades skada på offerets begäran, om åtgärderna inte stred mot lagens lagliga och moraliska grundval, så släpps från skyldigheten till följd av att skadan också kommer att följa.

Också finns det i lagkoncepten en extremnödvändighet och självförsvar, men det finns ett antal villkor som måste uppfyllas. Så det nödvändiga självförsvaret bör inte överskridas, och extrem nödvändighet innebär att det inte finns andra sätt att eliminera hotet.

Också om omständigheter uppstår i vilkaDet kommer att bevisas att offret själv är skyldigt för uppkomsten av en situation där skyldigheter uppstod till följd av att skada orsakades, då kommer personen som orsakade skadan också att helt eller delvis bli befriad från skyldigheten.

Moral skada

På moralisk skada avviker lagen om mening. Liksom i rättslig praxis och i teoretiska arbeten finns det ingen enda synvinkel. I fall som involverar moralisk skada på juridiska personer är det värt att notera att de inte behandlas av skiljedomstolar med motiveringen att skador av detta slag endast kan åberopas av en individ, men inte på en juridisk person. Det är motiverat av det faktum att moralisk skada är psykiskt lidande, och en juridisk person kan inte lida.

Skyldigheter som uppstår till följd av att skada orsakas

1. Kompensation för hela skadans omfattning är obligatorisk, men alltid beaktas följande omständigheter:

 • Företag med arbetsförhållanden, där det förekommer föremål för ökad fara, kompenserar också skadan för arbetstagaren genom deras fel. Du borde veta att det finns en stadga för begränsningar för fordringar - ett år.
 • Den inkompetenta personen svarar inte enligt lagen, för honom svarar den som ser efter honom.
 • Domstolen jämför förhållandena för deltagarnas deltagarstatus och kan fatta ett positivt beslut om ersättning för skada, även om den skyldige är fri från kostnaderna.
 • Försäkring (eller dess frånvaro) påverkar ersättningsbeloppet.
 • Offret anses av domstolen med avseende på social status.

Typer av skyldighet på grund av skada

Skada kan orsakas:

 • Offentlig myndighet.
 • Till en mindreårig eller en inkompetent person.
 • På grund av aktiviteter relaterade till arbetet med ökad fara.

Slags skador orsakas av vissa omständigheter grupperade i allmänna förhållanden, utan vilka de helt enkelt inte kan uppstå.

Kommentarer (0)
Lägg till en kommentar